پیدا

محیط زیست شهری، راهبرد ها

درخواست حذف اطلاعات

موضوع محیط زیست شهری : 1.1. حفاظت از محیط زیست 1.2. پالایش اراضی صنعتی داخل محدوده شهر و انتقال کامل صنایع مزاحم به شهرک های صنعتی 1.3. پالایش فعالیت ها و انتقال مراکز آلاینده و پایانه های حمل بار به خارج از محدوده شهر 1.4. خصوصی سازی توام با نظارت عالیه بر کلیه مراحل مرتبط با بازیافت و تبدیل مواد 1.5. بهینه سازی مدیریت پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک، بیمارستانی و ن های ساختمانی و اعمال روش های مناسب و جدید برای دفع زباله با کمترین آسیب رسانی به محیط زیست 1.6. همکاری و هماهنگی برای کاهش منابع آلودگی های زیست محیطی در سطح شهر تهرا ن در امور مرتبط 1.7. برنامه ریزی و هماهنگی با سازمان های ذیربط برای بهینه سازی استفاده از آب شهر تهران 1.8. جایگزینی تدریجی صنایع متوسط و کوچک با فن آوری بالا و پاک به جای صنایع بزرگ آلاینده و انبارهای موجود با رعایت قوانین و مقرر 1.9. بکارگیری روش های مطلوب و کارآمد برای پا ازی معابر 1.10. پردازش و دفع مطلوب زباله ها و فراهم نمودن امکان هر چه بیشتر بازیافت زباله 2. موضوع خدمات عمومی و ایمنی: تامین ایمنی شهر تهران در برابر سوانح طبیعی و غیرطبیعی:
2.1. ساماندهی محوطه های باز و تجهیز شده درون محله ای برای ایجاد مراکز امداد و نجات در هنگام بروز ز له 2.2. انتقال صنایع خطرناک به خارج از محدوده شهر برای کاهش حوادث ثانویه 2.3. استفاده از اراضی خالی بزرگ و فضاهای باز باقی مانده شهر و بازیافت اراضی بافت های فرسوده و یا با عملکردهای نامتجانس شهری برای رفع کمبودهای اساسی شهر در زمینه تکمیل زیر ساخت های شهری و توسعه فضاهای سبز عمومی، فرهنگی، خدماتی، فعالیت و گذران اوقات فراغت و تفریح 2.4. تامین و افزایش ایمنی اماکن حیاتی، حساس و مهم، و شریان های حیاتی شهر و ارتقاء قابلیت های تهران در شرایط بحران و مقاوم شهر در برابر تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی با گسترش زیرساخت ها و سازه های امن و مقاوم و با تعدد و تفرق مناسب در تهران (تدارک امکانات لازم برای واکنش اضطراری و مدیریت بحران) 2.5. ایمن سازی شهر در مقابل آتش سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه با توسعه و توزیع مناسب و سلسله مراتبی مراکز آتش نشانی و پایگاه های امداد در محدوده شهر 2.6. ساماندهی مشارکت شهروندان در محلات شهری و بکارگیری نیروهای مردمی با رویکرد محله محوری در مدیریت بحران، ضمن ارتقاء توان دفاعی و آستانه مقاومت مردم در برابر انواع مخاطرات 2.7. حفاظت، احیاء و ساماندهی آرامستان های تاریخی و محلی، مقبره ها و زاده ها و محوطه های باستانی 2.8. برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه آرامستان های شهر تهران و ارائه خدمات بهینه به شهروندان در این زمینه 3. موضوع فضای سبز و نمای شهری: 3.1. حفاظت، توسعه و ساماندهی باغات، مناطق حفاظت شده، پارک های جنگلی و شهری (از جمله لویزان، غزال، سرخه حصار، عباس آباد، پردیسان و چیتگر) و پهنه های طبیعی–تاریخی بی بی شهربانو و چشمه علی در محدوده و حریم شهر 3.2. استفاده از اراضی خالی بزرگ و فضاهای باز باقی مانده شهر و بازیافت اراضی بافت های فرسوده و یا با عملکردهای نامتجانس شهری برای رفع کمبودهای اساسی شهر در زمینه تکمیل زیرساخت های شهری و توسعه فضاهای سبز عمومی، فرهنگی، خدماتی، فعالیت و گذران اوقات فراغت و تفریح 3.3. حفظ و توسعه فضاهای عمومی و خدماتی 3.4. ساماندهی و صیانت از محدوده و جلوگیری از هر گونه گسترش شهر: حوزه معاونت خدمات شهری به منظور حفاظت موثر و هویت بخشی به محدوده شهر، موظف به ایجاد و ساماندهی کمربند سبز شهر به موازات خط محدوده شهر با مجموعه ای از کاربری های سبز (پارک های جنگلی و شهری، باغات شهر و ...) است 3.5. برنامه ریزی برای ساماندهی مطلوب مکان و فضای شهری 3.6. تامین خدمات و فضاهای عمومی مور د نیاز جمعیت ن در مناطق جنوبی و مرکزی شهر به منظور تامین عد اجتماعی در شهر 3.7. تضمین پایداری مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی ا یستم های درون شهری و پیرامون شهر 3.8. حفاظت و ساماندهی کوهساران و کوهپایه های پیرامونی شهر با ایجاد کمربند سبز، تجهیز رود دره ها و هدایت و مداخله در نحوه استفاده از اراضی کوهسار در محدوده و حریم شهر 3.9. افزایش راندمان آبیاری فضای سبز و پارک ها با بهره گیری از روشهای نوین آبیاری و اتخاذ روش های علمی جهت کاهش نیاز آبی فضای سبز 3.10. احداث تصفیه خانه های مورد نیاز در محل های مناسب و استفاده از آب باز یافتی در نگهداری و توسعه فضای سبز و اعمال سیاست های جلوگیری از مصرف فاضلاب خام در فضاهای سبز 3.11. کاهش هزینه های تولید آب و تصفیه فاضلاب با استفاده بهینه از آب در فضای سبز 3.12. ساماندهی فضاهای باز و سبز در مناطق مستعد برای تغذیه آبخوان تهران بویژه پس از اجرای طرح فاضلاب و یا هدایت آبهای سطحی به جنوب شهر برای ایجاد تعادل مناسب در آبخوان و کاهش خطرات سیل 3.13. برنامه ریزی جهت توسعه فضای سبز و تقویت ریه های تنفسی شهر تهران 3.14. توسعه فضاهای سبز عمومی، تفرجگاهی و گردشگری 3.14.1. توسعه فضاهای سبز یا مقیاس عملکردی شهری، منطقه ای، ناحیه ای و محلی برای تامین حداقل 10 مترمربع سرانه فضای سبز در شهر تهران با توزیع متعادل در سطح شهر 3.14.2. حفاظت ، ساماندهی و بهره برداری از قابلیت های پارک های جنگلی طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها با ارتقاء عملکرد برای ایجاد فضاهای مناسب تفرج، گذران اوقات، بازی و ورزش، پذیرایی و گردشگری و مدیریت بحران 3.14.3. ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها به ویژه رودخانه کن به عنوان یک محور سبز شمالی – جنوبی شهری و گردشگری با مداخله هماهنگ و یکپارچه 3.14.4. تخصیص پهنه ای ویژه ای از سطح شهر برای تفرج و گردشگری به ویژه در کرانه های پیراشهری تهران شامل حریم شمال شرقی، شرقی، جنوبی (بی بی شهربانو) و شمال غربی (منطقه 22) 3.14.5. ایجاد تسهیلات لازم برای ارتقاء سطح خدمات مورد نیاز صنعت گردشگری و مکان ی فضاهای مناسب شهر برای استقرار مراکز اقامت و پذیرایی با استانداردهای جهانی 3.15. ساماندهی کالبد شهر تهران با اتکا بر ساختار طبیعی و بسترهای زیست محیطی آن به ویژه رود دره های ارزشمند شهر و تداوم آنها به طرف جنوب به عنوان عناصر و محورهای بارز برای استخوان بندی شهر 3.16. ساماندهی و ارتقاء هویت سیما و منظر شهری تهران در جهت احیاء معماری و شهرسازی ایرانی – ی 3.16.1. ساماندهی فضاهای شهری از نظر کیفیت های محیطی و انتظام بصری، هویت بخشی و پاسخگویی به نیازهای روانی و عاطفی شهروندان 3.16.2. ارتفاء کیفیت محیط شهری با توسعه عرصه های عمومی، ایجاد سرزندگی در محیط شهری و تقویت نشانه های هویتی شاخص شهر و ساماندهی مبلمان و تجهیزات شهری 3.16.3. ارتقاء کیفیت معماری شهر تهران با ساماندهی نماها و سیما و منظر شهر همراه با اعمال اصول ایمنی و زیبایی، انسجام بخشی به کالبد محله ها و ایجاد ترکیبات شکلی و حجمی مناسب برای ابنیه خاص شهر 3.17. تامین امنیت و سلامت در عرصه های س ت با ساماندهی شبکه های دسترسی مناسب و حرکت پیاده برای تردد آرام در محلات و بین محلات مس ی و حرکت معلولین 3.18. هویت بخشی به کالبد شهر با تاکید بر هویت محله ای و توجه اساسی به ساختار تاریخی به ویژه پهنه ارزشمند مرکزی که متشکل و محصول پیوند و فرایندهای گسترش سه هسته تاریخی تهران، ری و تجریش است 3.19. حفاظت و ساماندهی جریان های طبیعی آب (مسیل ها، رودهای فصلی و آبراهه های مهم) در محدوده شهر و ایجاد فضاهای تفرجی جذاب و با طراوت در حاشیه جریان های سطحی آب شهر 3.20. احیاء مراکز و ساماندهی بافت ها و پهنه های تاریخی شهر و هسته های س تی ارگانیک شهر (بافت های روستایی ارزشمند طبق ضوابط مربوط) 4. موضوع اقتصاد شهری: 4.1. استفاده از اراضی خالی بزرگ و فضاهای سبز باقیمانده شهر و بازیافت اراضی بافت های فرسوده و یا با عملکردهای نامتجانس شهری برای رفع کمبودهای اساسی شهر در زمینه تکمیل زیرساخت های شهری و توسعه فضاهای سبز، عمومی، فرهنگی، خدماتی، فعالیت و گذران اوقات فراعت و تفرج 4.2. ایجاد نظام یکپارچه توزیع 4.3. ساماندهی و بهینه سازی مصرف شهروندان و دسترسی ی ان و آسان مردم به کالا و خدمات مورد نیاز 4.4. توسعه فروش الکترونیکی و بهبود روش های ید 4.5. ارتقاء فروش ، بهبود خدمات و افزایش رضایت شهروندان 5. موضوع اطلاع رسانی، پژوهش و آموزش شهروندی: 5.1. جلب مشارکت عمومی برای ارتقاء کیفیت زندگی و حمایت از شوراها و نهادهای مردمی با رویکرد محله محوری، برای اداره امور شهر به صورت محلی و مشارکتی در سطح محلات، نواحی و مناطق شهری 5.2. بکارگیری روشهای اطلاع رسانی مدرن و موثر 5.3. تحقق شهر شهروندمدار 5.3.1. ایجاد زمینه های مشارکت شهروندان در اداره امور مرتبط با خدمات شهری در سطح شهر 5.3.2. فراهم نمودن زمینه تغییر مفهوم شهرنشینی به شهروندی از طریق اشاعه آموزش شهروندی در زمینه خدمات شهری - آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص وظایف شهروندی، تعهدات شهروندی و فرهنگ شهرنشینی در زمینه خدمات شهری - آگاهی بخشی به شهروندان در خصوص برنامه های خدمات شهری و تشویق آنان به مشارکت در برنامه های اداره شهر - استفاده از ظرفیت های رسانه ای از جمله صدا و سیما و مطبوعات جهت آموزش و تقویت شهروندی در زمینه امور خدمات شهری بر گرفته از http://amirhdavood. /